Sijbren de Jong

Geo-economisch analist

Sijbren de Jong is als strategisch analist verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en geeft les in geo-economie aan de Leidse universiteit.

Hij studeerde economische geografie in Groningen en conflict studies in Leuven en promoveerde op EU buitenlands energiebeleid.

Hij is gespecialiseerd in Rusland, Centraal Azië en de regio rond de Kaspische Zee, Centraal- en Oost-Europa en de Balkan. Hij houdt zich bezig met EU buitenlands- en veiligheidsbeleid, met name op het snijvlak van energie en geopolitiek.

Geo-economical analyst

Sijbren de Jong is strategic analyst at The Hague Centre for Strategic Studies and lecturer geo-economics at Leiden University.

He specializes in EU foreign policy and energy security. His geographical area of expertise includes Russia, Central Asia and the Caspian Sea region, Central and Eastern Europe and the Western Balkans.

Sijbren de Jong frequently is invited to share his opinion on Russia/CIS and energy matters in Dutch and international media, including New York Times, Foreign Policy Magazine, Politico Europe, The Economist. He writes a monthly column for EUObserver on Eurasian (energy)security.