Andreas Umland

Politicoloog en Ruslandkenner

Andreas Umland (1967, Jena) studeerde Russisch, geschiedenis en politicologie in Leipzig, Stanford en Oxford.
Hij is onderzoeker aan het Instituut voor Euro-Atlantische Samenwerking in Kiev.

Umland is hoofdredacteur van de boekserie 'Soviet and Post-Soviet Politics and Society', gepubliceerd door de gelijknamige uitgeverij in Stuttgart, buiten Europa wordt gedistribueerd door Columbia University Press. Hij publiceert veelvuldig in internationale vakbladen.

Historian and political scientist

Andreas Umland (1967, Jena) studied Russian, history and political sciences at the universities in Leipzig, Stanford and Oxford. He specializes in contemporary Russian and Ukrainian history. He works as a researcher at the Institute for Euro-Atlantic Cooperation in Kiev.

He has been general editor of the book series ‘Soviet and Post-Soviet Politics and Society’, published by Ibidem Verlag. He frequently contributes articles to international professional journals.