Partners

Reka Logo

REKA en Instituut Clingendael

REKA, een afkorting van ‘Rusland & Oost-Europa Kennisalliantie’, is in mei 2021 opgericht met het doel om de kennis in Nederland over Oost-Europa te bundelen en die kennis vervolgens voor de overheid en een breder publiek inzichtelijk te maken. Daar is grote behoefte aan, zo stelde de Nederlandse regering eind 2019 vast in een brief aan de Tweede Kamer.

REKA is een initiatief van Instituut Clingendael en RAAM. Onder leiding van Clingendael won REKA begin 2021 een Europese tender die de Rijksoverheid had uitgeschreven. In mei 2021 is begonnen met de opbouw van het platform. Clingendael is de spil binnen het netwerk en voert het secretariaat. RAAM heeft een rol als adviseur en participeert ook in talrijke activiteiten die REKA gaat ontplooien.

REKA beschouwt het als haar taak om nauw samen te werken met alle kenniscentra, overheden, organisaties en media die zich in Nederland professioneel bezighouden met Rusland, Oekraïne, Belarus en andere landen in Oost-Europa die geen deel uitmalen van de Europese Unie. Deze alliantie moet niet er alleen toe leiden dat het publiek in Nederland breder kan worden geïnformeerd over alle maatschappelijke ontwikkelingen in Oost-Europa maar ook dat de Nederlandse overheid in haar beleidsvoorbereiding beter en diepgaander wordt geadviseerd.

 

 Leiden Universiteit

Universiteit Leiden

De Faculteit der Geesteswetenschappen / Opleiding Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden en het kenniscentrum RAAM zijn sinds 14 september 2018 partners. Op die dag tekenden zij een overeenkomst, waarmee zij de verbinding tussen academisch onderzoek en actualiteit een steviger fundament willen geven.  

De samenwerking tussen de Universiteit Leiden en RAAM heeft twee doelen. De partners willen systematisch onderzoek stimuleren naar de ontwikkelingen en achtergronden in Rusland en andere landen in Oost-Europa en wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek in Nederland toegankelijk maken. Daarnaast kan RAAM studenten helpen zich via stageplaatsen en concrete projecten beter te oriënteren op hun kansen op de arbeidsmarkt.

De opleiding Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden biedt een bachelorprogramma en een voor Nederland uniek masterprogramma aan. Onderzoekers van de opleiding bestuderen Rusland vanuit verschillende invalshoeken, zoals politiek, economie, internationale betrekkingen, geschiedenis, cultuur, religie en taalkunde. De opleiding leidt al meer dan honderd jaar nieuwe generaties studenten op, die allen een stevige kennis hebben van de genoemde vakgebieden en van de Russische taal.

De samenwerking heeft het karakter van een alliantie. De Universiteit Leiden stelt extra middelen ter beschikking en RAAM krijgt een eigen werkruimte aan de Reuvensplaats 4 (kamer 2.03) in Leiden. RAAM is redactioneel volledig onafhankelijk.

 

gieskes strijbis logo lang

Gieskes Strijbis Fonds

Sinds januari 2023 wordt RAAM financieel ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds. Dit fonds, dat in 2003 is opgericht door Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis, richt zich op goede doelen in een viertal sectoren: natuur & milieu, democratie & rechtsstaat, medische wetenschap en kunst & cultuur. 

De steun van het Gieskes Strijbis Fonds strekt zich uit over drie jaar en is bedoeld om de verjonging, verbreding en professionalisering van RAAM mogelijk te maken.

 

THRI logo

The Hague Research Institute

Sinds april 2024 heeft RAAM een partnerschap met The Hague Research Institute for Eastern Europe, the South Caucasus & Central Asia (THRI). THRI is een onafhankelijke non-profit denktank, die tot doel heeft te voorzien in duidelijke beleidsanalyses, opinieartikelen en onderzoek over de verbindingen tussen Europa en de Zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië. THRI richt zich op politieke, economische, veiligheids- en energiebetrekkingen en werkt samen met een breed scala aan deskundigen die gespecialiseerd zijn in die terreinen.

THRI en RAAM hebben op 18 april 2024 een Memorandum of Understanding getekend. Daarin hebben beide zich voorgenomen waar opportuun samen op te trekken, bijvoorbeeld in de uitwisseling van auteurs en het gezamenlijk organiseren van evenementen en onderzoeksprojecten.