Russen voelen zich geïsoleerder van Westen maar zijn minder bang

Rusland is in de ogen van zijn burgers momenteel geïsoleerder dan ooit sinds de annexatie van/hereniging met de Krim. Dat ligt volgens de Russen echter niet aan de regering in Moskou, maar veeleer aan het Westen

Volgens een peiling van sociologisch onderzoeksbureau Levada Centrum vindt 56 procent van de Russen dat het land zich in een internationaal isolement bevindt. In november 2015 dacht 54 procent er zo over. Een minderheid van 37 procent maakt zich daar ook zorgen over, tegen 36 procent bijna drie jaar geleden.

 

SanctieCartoon.jpg

 

Volgens de meeste Russen is dit isolement grotendeels aan het Westen te wijten. Rusland wordt daar namelijk door bijna tweederde van de burgers negatief bejegend: van ronduit angst (25%) en minachting (16%) tot verontrusting (21%). Twee jaar geleden zagen Russen de Westerse houding iets minder somber in. De percentages waren toen met respectievelijk 19, 21 en 20% een paar procentpunt lager.

Omgekeerd zijn de Russen zich minder van eigen kwaad bewust. Slechts eenderde zegt op vergelijkbare manier naar het Westen te kijken: van angst (3%) en minachting (9%) tot verontrusting (19%). In 2015 waren die percentages met respectievelijk 3, 6 en 18% nog lager. Maar liefst 40% beweert onverschillig ten opzichte van het Westen te staan.

Een meerderheid (54%) meent ook dat de Russische regering juist streeft naar sterkere banden met westerse landen, slechts een kwart (28%) ziet de politiek van Moskou als een poging om afstand te scheppen. Begin 2015 waren de meningen anders: slechts 40% nam in het Russische regeringsbeleid jegens het Westen een positief uitgangspunt waar en 36% een gedistantieerde houding.

Dezelfde trend manifesteert zich in antwoord op de vraag van het Levada Centrum of de burgers zich zorgen maken over de westerse sancties en of die hun gezinsleven daadwerkelijk beïnvloeden. Nog geen derde (30%) zegt meer (7%) of minder (23%) ongerust te zijn. Tweederde (68%) zegt zich niet of weinig zorgen te maken. In december 2014 waren de cijfers heel anders. Toen hielden bezorgdheid en ontspannenheid elkaar nog in evenwicht: 51% ongerustheid tegen 46% onbezorgdheid. Gevraagd naar hun eigen leven zijn de meest Russen nog laconieker: 78% zegt geen (serieuze) problemen te ondervinden tegen 18% die wel last heeft van de sancties. In februari 2015 waren de percentages nog 60% geen last tegen 33% wel problemen.

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.