DOSSIER KAUKASUS

RopR dossier Kaukasus

Zijtoneel van wereldpolitiek

Rusland is van oudsher dominant in de Kaukasus. Maar dat betekent niet dat de verhoudingen in deze regio tussen Kaspische en Zwarte Zee stabiel zijn. Integendeel. Zowel tussen de onafhankelijke staten Azerbeidzjan, Armenië, Georgië en Rusland als binnen de Russische provincies nemen de spanningen toe. De burgeroorlog in Syrië, de rol van Iran, de machtspositie van Turkije, het Oostelijk Partnerschapsprogramma van de EU en de toenadering van Georgië tot de NAVO zijn daarbij complicerende factoren.
Elke poging om dit gebied te pacificeren, roept daarom nieuwe tegenstellingen op.

Alle artikelen in dit dossier