Poetins Jaarrede grotendeels gewijd aan nieuwe (kern)wapens

In zijn jaarlijkse toespraak tot de natie, voor de voltallige Eerste en Tweede Kamer, besteedde Vladimir Poetin veertig minuten van de kleine twee uur aan de demonstratie en aanprijzing van nieuwe (kern)wapenarsenalen die het land moeten beschermen tegen buitenlandse bedreigingen.

Sprekend in de tentoonstellingszaal van de Manege, op steenworp afstand van het Kremlin, toonde hij achtereenvolgens de ballistische raket Sarmat, een nieuwe kruisraket met een kernmotor, onderzeedrones, het ultrasone raketsysteem 'Dolk', het raketsysteem Avantgarde met 'planerende vleugels' en nieuwe militaire laserapparatuur. Poetin ging op alle wapensystemen gedetailleerd in en toonde tal van videoanimaties om zijn betoog kracht bij te zetten. 

poetins state of the union 2018Screenshot van Poetins Jaarrede

Volgens Poetin, die op 18 maart voor de vierde keer tot president (tot 2024) zal worden verkozen, is de nucleaire herbewapening voortgekomen uit de eenzijdige opzegging door de VS van het ABM-verdrag (Anti-Ballistic-Missile-verdrag) in 2002 en de uitbreiding van de NAVO.

Failliet Rusland

Poetin: 'Sprekend over onze nationale grenzen verloor Rusland, dat in de Sovjet-tijd de Sovjet-Unie heette - in het buitenland noemde men het Sovjet-Rusland -na het uiteenvallen van de USSR 23,8 procent van zijn territorium, 48,5 procent van zijn bevolking, 41 procent van zijn BBP, 39,4 procent van zijn industriële potentieel (ik wijs erop dat dat bijna de helft is), 44,6 procent van zijn militair potentieel, in verband met het opdelen van de strijdkrachten van de USSR tussen de voormalige Unierepublieken. De techniek van het Russische leger verouderde en de strijdkrachten, laten we er eerlijk over zijn, bevonden zich in een beklagenswaardige toestand. In de Kaukasus woedde een burgeroorlog en op onze leidende uraniumverrijkende fabrieken zaten Amerikaanse inspecteurs.'

Maar de tijden zijn veranderd. De oorlog in Syrië heeft volgens Poetin laten zien dat de Russische krijgsmacht weer geheel op militaire sterkte is. 'Er zijn meer dan 300 nieuwe prototypen van militaire techniek in gebruik genomen. De kernwapenarsenalen zijn verrijkt met 80 nieuwe intercontinentale ballistische raketten, 102 ballistische raketten op onderzeeërs, drie onderzeese strategische kruisers van het type Borej,' somde Poetin op. De namen van onze nieuwste vliegtuigen, antiraketsystemen en onderzeeërs zijn inmiddels in de hele wereld bekend. 'Langs de gehele grens van Rusland (heel belangrijk!) is een dekkend radiolocatiewaarschuwingssysteem tegen raketaanvallen geïnstalleerd. Na het uiteenvallen van de USSR waren er enorme 'gaten' gevallen. Alles is hersteld.'

Zoals blijkt uit het videomateriaal, aldus Poetin, kan de Sarmat zowel via de Noord- als via de Zuid-Pool aanvallen. 'De Sarmat is een heel angstaanjagend wapen, dat gekenmerkt wordt door het feit dat ook antiraketsystemen van de toekomst voor hem geen belemmering zullen zijn. [...] Zoals u begrijpt bestaat iets dergelijks nog nergens ter wereld. Ooit zal het ook wel ergens anders opduiken, maar dan zullen onze jongens nog wel met iets nieuws op de proppen komen.'

Enthousiast is Poetin over de onderzeese drones 'die zich kunnen voortbewegen op grote diepte (weet u, ik zou haast willen zeggen: op enorme diepte) en op intercontinentale afstanden met een snelheid die die van onderzeeërs, de meest moderne torpedo's en alle soorten bovenzeese schepen vele malen overtreft. Dat is gewoon fantastisch.' Er zijn op dit moment geen middelen in de wereld waarmee dit wapen kan worden tegengegaan, aldus de president. De onderwaterdrone heeft nog geen naam en Poetin roept de bevolking op suggesties naar het ministerie van Defensie te sturen.

Anti-raketschild-raket

Een technische doorbraak tegen het Amerikaanse raketschild SDI noemt Poetin het 'ultrasone raketsysteem met planerende vleugels', waarvoor hij de Amerikanen al in 2004 had gewaarschuwd. Het specifieke van dit systeem, dat Avantgarde is gedoopt, is dat het 'absoluut onkwetsbaar is voor welke antiraketverdediging dan ook'. Volgens Poetin gaat deze planerende raket 'recht op zijn doel af als een meteoriet, als een brandende schijf, als een vurige bal'. De defensieindustrie heeft het al in produktie genomen.

poetins jaarrede 2018

'Het is ongelooflijk, maar ondanks alle problemen waarmee wij geconfronteerd werden in de economie, in de financiën, in de defensie-industrie, in het leger is Rusland toch een immense kernmacht gebleven en zal dat ook blijven. Niemand wilde in feite met ons praten, niemand heeft naar ons geluisterd. Dan zult u nu luisteren.'

Poetin prees de duizenden wetenschappers en ingenieurs die deze modernisering mogelijk hebben gemaakt. 'Onder hen zijn heel veel jonge mensen. Zij allen, evenals al onze militairen, die in de strijd de beste kwaliteiten van het Russische militarisme hebben getoond, zij allen zijn de echte helden van onze tijd.'

'Wij kunnen vandaag met recht en reden verklaren: Rusland heeft een modern, maar tegen de achtergrond van ons enorme grondgebied toch compact, technologisch geavanceerd leger, welks hart wordt gevormd door het officierenkorps, dat zijn vaderland is toegewijd en bereid is tot elk offer voor zijn volk.'

Ontnuchtering van de agressor

De president zegt te hopen dat elke agressor zich nu wel twee maal bedenkt. 'Ik hoop dat alles wat vandaag gezegd is elke potentiële agressor zal ontnuchteren en dat zulke vijandige stappen jegens Rusland als de ontwikkeling van het SDI-systeem, de toenadering van de infraxtructuur van de NAVO tot onze grenzen en dergelijke vanuit militair oogpunt ineffectief worden en vanuit financieel oogpunt ongerechtvaardigd spilziek en tenslotte gewoon zinloos zullen blijken te zijn voor hen die daartoe het initiatief neemt.'

Dit wil uiteraard niet zeggen dat er van Rusland enige dreiging uitgaat. 'De groeiende militaire macht van Rusland bedreigt niemand, we hadden en hebben geen plannen om dit potentieel voor offensieve, laat staan agressieve doeleinden te gebruiken. Wij bedreigen niemand, zijn niet van plan iemand aan te vallen, niets van wie ook maar af te nemen: wij hebben zelf alles wat we willen.' De groeiende militaire macht van Rusland is 'een betrouwbare garantie voor vrede op onze planeet, omdat die macht de strategische balans en de krachtsverhouding in de wereld zal beschermen, wat, gelijk bekend, een van de belangrijkste factoren was van de internationale veiligheid na de Tweede Wereldoorlog totaan onze tijd.'

 Wie in de afgelopen 15 jaar heeft geprobeerd de wapenwedloop te stimuleren en Rusland te overtroeven, 'vanuit internationaal standpunt illegale beperkingen en sancties oplegt met als doel de ontwikkeling van ons land tegen te gaan, ook in de militaire sfeer', tegen hen zegt de president: 'Het is niet gelukt Rusland te beknotten!'

Poetin ziet het als zijn plicht te verklaren: 'Elk gebruik van kernwapens van welke omvang of kaliber ook tegen Rusland en zijn bondgenoten zullen wij beschouwen als een kernaanval op ons land. Wij zullen direct terugslaan met alle gevolgen vandien.'

Zie hier details en plaatjes van de nieuwe wapens bij persbureau Meduza

Hier de videobeelden van de nieuwe wapensystemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.