Hervormingsbereidheid onder Russen neemt toe

Onder invloed van de economische crisis in Rusland neemt het verlangen naar politieke en economische hervormingen onder de Russen toe.  Uit onderzoek van het sociologisch instituut van de Academie van Wetenschappen blijkt dat het aantal Russen dat verandering wil of alles juist bij het oude wil laten zich bijna in evenwicht houdt: 44 procent verlangt naar hervormingen in zowel economie als politiek, terwijl 56 procent van de Russen stabiliteit boven alles wil laten gaan.

De omslag van rust naar risico voltrok zich aldus de sociologen van de Academie van Wetenschappen rond 2014, het jaar waarin de Russische economie in een recessie verzeild raakte. Voordien was slechts 28 procent te porren voor een koerswending, terwijl 72 procent van de burgers stabiliteit toen nog belangrijker vonden dan wat ook.

Deze trend zet door, ondanks het feit dat de economie uit het dal is gekomen en dit jaar vermoedelijk niet zal terugvallen. De Russische economie staat op de drempel van herstel, aldus president Elvira Nabioellina van de Centrale Bank van Rusland. ‘Onze economie staat aan het begin van een nieuwe cyclus’, zei de centrale bankier donderdag 13 juli tijdens een internationaal congres in Sint-Petersburg. ‘De Russische economie is teruggekeerd naar een positief groeitempo, zij het vooralsnog niet hoog. Dit jaar verwachten we een groei van 1,3 tot 1,8 procent’, aldus Nabioellina.

Uit het onderzoek van de Academie van Wetenschappen blijkt dat de gemiddelde Rus het herstel aan den lijve ondervindt. Nog maar de helft van de burgers zegt geraakt te worden door de recessie. Een jaar geleden was dat nog tweederde. Maar dat tempert het verlangen naar verandering kennelijk niet.

Lees meer

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.