Koopkracht Russen daalt voor vierde opeenvolgende jaar

Het gemiddelde inkomen van alle Russen blijft dalen, ondanks tekenen van economisch herstel. Volgens de halfjaarcijfers van het federaal bureau voor statistiek Rosstat zijn de reële inkomens tussen 1 januari en 1 juli 2017 gedaald met 1,4 procent. Dezelfde trend doet zich voor onder de werkende Russen. Het doorsnee inkomen uit betaalde arbeid is het eerste halfjaar van 2017 gekrompen met 3 procent.

Het is het vierde opeenvolgende jaar dat de Russische burgers er op achteruitgaan, aldus de halfjaarcijfers van Rosstat. In 2014, toen de economische crisis in Rusland begon, krompen de inkomens met 0,7 procent. In 2015 daalden ze met 3,2 procent en in 2016 met 5,9 procent.

De voortdurende recessie noopt de Russen tot bezuinigen op hun leefpatroon. Driekwart van de burgers (72 procent) zegt nog steeds een stap terug te moeten doen: slechts 17 procent kan zichzelf redden, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool voor Economie (HSE) in Moskou.

De afnemende koopkracht wordt vooral veroorzaakt door de voortdurende inflatie en de stijgende belastingdruk. De nominale inkomens groeien namelijk wel. Het gemiddelde maandinkomen in roebels uitgedrukt bedroeg in juli 31.634 roebel, tegen de koers van toen gelijk aan bijna 450 euro. Dat was ten opzichte van dezelfde maand in 2016 een stijging van 2,9 procent. De salarissen uit arbeid stegen zelfs drie keer harder. Het doorsnee loon in juli 2017 was 39.355 roebel (565 euro), een toename van 8,6 procent op jaarbasis. Het zijn vooral de gepensioneerden die hun reële inkomens zien dalen, omdat hun staatspensioen niet meer conform de inflatie wordt geïndexeerd. Ongeveer veertig procent van de Russische bevolking heeft een oudedagsuitkering van staatswege.

De inflatie neemt dit jaar af. De afgelopen maanden bedroeg die 3,7 procent, tegen 5,4 procent over het jaar 1916. De geldontwaarding heeft in belangrijke mate te maken met de lage olieprijs en de daarmee samenhangende relatieve hoge wisselkoers tussen de roebel enerzijds en de dollar en de euro anderzijds. De kosten van geïmporteerde goederen nemen daardoor steeds toe. De fiscale druk is het gevolg van het beleid van de regering om het financieringstekort van de overheid onder controle te houden.

De afnemende inflatie is niet de enige indicatie dat de economische crisis in Rusland over zijn diepste punt is. Ook de consumptieve kredieten en vooral de hypothecaire leningen, die de burgers aangaan, lijken wat aan te trekken.

Het officiële werkloosheidspercentage daalde intussen met 0,4 procent tot een niveau van 5,1 procent in juli 2017. Deze daling van de werkloosheid heeft overigens minder met een economische opleving te maken dan met structurele demografische trends. Door de vergrijzing neemt de beroepsbevolking automatisch af.

Over de hele linie begint de Russische bevolking weer optimistischer naar de toekomst te kijken, aldus het onderzoek van de HSE in Moskou. In mei 2017 dacht 38 procent van de burgers dat de economische omstandigheden nog slechter zouden worden. In oktober 2016 was 50 procent van de Russen ervan overtuigd dat het slechtste nog moest komen.

Lees meer

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.