Poetin belooft verbeteringen voor de ‘gewone Rus’

Poetin richtte zich in zijn jaarlijkse toespraak voor de Doema en Federatieraad vooral op sociale en economische verbeteringen voor de gewone burger. Terwijl er vorig jaar tijdens Poetins toespraak nog spectaculaire beelden werden getoond van Russische raketten, ging het dit jaar veel meer over binnenlandse problematiek.

poetin toespraak 2019Foto Kremlin

Nu zijn populariteit een dertienjarig dieptepunt heeft bereikt, lijkt Poetin aan te sturen op betere sociale omstandigheden. Dit wil hij bewerkstelligen door gezinnen te ondersteunen (zoals hij al langer doet), meer toeslagen voor armen en zieken en het verbeteren van onderwijs. Behalve over armoede te spreken, voelde hij ook de noodzaak om de gebrekkige afvalverwerking aan te kaarten. De afgelopen tijd vonden er in veel steden protesten plaats tegen stinkende en gevaarlijke stortplaatsen.

Poetin's populariteit,  zo hebben peilingen uitgewezen, daalde vooral door het besluit de pensioenleeftijd te verhogen. Dit werd door de bevolking gezien als het verbreken van het sociaal contract tussen de burgers en de regering. De stap werd door de Russische regering nodig geacht met oog op de vergrijzing. Nu beloofde Poetin verhoging van pensioenuitkeringen, waarmee hij ouderen tegemoet lijkt te komen.

Om te zorgen dat de bevolkingsgroei aantrekt wil de overheid de kinderbijslag verhogen en investeren in scholen en gezondheidszorg. Margarita Simonyan, hoofdredacteur van het televisiekanaal Russia Today, becommentarieerde dit plan van Poetin met een alternatief voorstel: 'Maak de inwoners van de Donbas Russisch staatsburger!'

Publieke voorzieningen, zei Poetin, moeten toegankelijker worden en de kwaliteit moet omhoog. Zo sprak Poetin over het onderwijs, dat de goede kant op gaat, maar waar bijvoorbeeld internetverbindingen verbeterd moeten worden. Ook moeten er meer betaalbare woningen komen. Daarom wordt de btw geschrapt voor bedrijven die overheidsgebouwen en woningen bouwen. Daarnaast komt er een subsidie op de hypotheken van gezinnen met meer dan één kind.

De sociale beloftes klinken aantrekkelijk, maar het is de vraag hoe de overheid ze wil financieren. Volgens Poetin zijn er genoeg reserves voor deze ingrijpende veranderingen. Mogelijk doelde hij op het Nationale Welzijnsfonds, dat momenteel 59 miljard dollar in kas heeft.

Mei-decreten

Poetins toespraak borduurt voort op zijn mei-decreten uit 2018, waarin hij de doelstellingen voor zijn huidige ambtstermijn uitlegde. Tot 2024 zou men zich richten op een toegenomen levensverwachting, sterke economische groei, onderwijs, wetenschap en milieu.

Oppositieleider Aleksei Navalny is sceptisch over de investeringen. Hij schrijft op Twitter dat ‘oude man’ Poetin en zijn partij het gewone volk als idioten ziet, die met een hogere pensioenleeftijd en hogere belasting moet leven terwijl ze in ruil daarvoor een paar centen bovenop hun kinderbijslag krijgen.

Ruslands internationale politiek kwam pas aan het einde van Poetins toespraak aan de orde. ‘Rusland kan niet bestaan zonder soeverein te zijn. Andere landen kunnen dit wel, maar Rusland niet,’ zei Poetin. Hij zei dat Rusland geen militaire confrontatie wil, maar waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van het opzeggen van het INF-verdrag. Wanneer de Amerikanen raketten in Europa plaatsen, zal Rusland daarop reageren door zijn raketten op de VS te richten.

Terwijl er vorig jaar tijdens Poetins toespraak nog spectaculaire beelden werden getoond van Russische raketten, ging het dit jaar veel meer over binnenlandse problematiek. De gewone burger moet centraal gaan staan, maar al tijdens de toespraak klonken sceptische commentaren. Zo tweette Navalny's vakbond over de te lage salarissen van overheidsmedewerkers, waarin de voornemens van Poetin geen verbetering lijken te brengen.

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.