Kremlin piekert over kloof tussen tv en internet

De Russische staatstelevisie zou meer aandacht moeten besteden aan binnenlandse kwesties die de burgers bezighouden, in plaats van de nadruk op het buitenland te leggen. Daarover wordt volgens de zakenkrant RBK door het Kremlin gedelibereerd.

Bij het Kremlin dringt het besef door dat er twee informatiewerelden bestaan: internet en sociale media enerzijds en de staatstelevisie aan de andere kant. Politicoloog Nikolai Mironov wijst op de kloof tussen realiteit en propaganda. ‘Mensen worden wantrouwend wanneer voor hen belangrijke zaken niet op tv komen, ze krijgen het gevoel dat ze worden voorgelogen’, zegt hij.

Toen op 26 maart overal in Rusland massa’s mensen de straat opgingen om te demonstreren tegen corruptie, werd daar nauwelijks verslag van gedaan op de federale televisie, terwijl op internet het nieuws uitgebreid werd behandeld. Bovendien deden aan de protesten opmerkelijk veel jonge mensen mee die zoals nu blijkt helemaal nooit tv kijken.

 Vesti NedeliDmitri Kiseljov presenteert wekelijks nieuwsshow. Tekst zegt: Westen is de sponsor van genocide

Volgens een voormalig federaal ambtenaar, een van de zegslieden van RKB, fungeert de televisie niet langer als informatiebron. Op televisie wordt niet op een boeiende manier over binnenlandse kwesties gesproken. Veel van de zaken die mensen bezighouden worden niet op tv, maar wel op internetfora en in sociale netwerken behandeld. Het Kremlin wil het gat tussen deze twee werelden dichten, maar weet niet hoe, zonder de controle te verliezen.

Televisie moet een doeltreffend instrument voor communicatie zijn, dat de prioriteiten van de staat en de visie op binnenlandse zaken overbrengt en dat is het nu niet. De strekking van de informatie die er op dit moment via de televisie wordt uitgezonden is als volgt: ‘Wij zijn goed, en zij (het buitenland) zijn slecht,’ zegt de zegsman van het RBK. Het leeuwendeel van wat er momenteel op tv komt gaat over het buitenland, er is nauwelijks ruimte voor binnenlandse kwesties.

Het lastige voor het Kremlin is, dat het ‘veilig is om [de Oekraïense president]Porosjenko te bekritiseren, maar wanneer het binnenlandse kwesties betreft het al snel zal gaan over wie er schuldig is aan een probleem’. Bovendien zal de presentatie –in de talkshows op zondagavond is de stijl van presentatoren Kiseljov en Solovjov
bijzonder agressief – moeten veranderen, als men overgaat op binnenlandse thema’s. Kunnen zij dat?, zo vraagt de zegsman zich af.

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.