Raam op Rusland gaat alliantie aan met Universiteit Leiden

De Faculteit der Geesteswetenschappen / Opleiding Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden en het kenniscentrum Raam op Rusland hebben besloten tot samenwerking. Het is een alliantie die uniek is voor de Nederlandse universitaire wereld. Op vrijdag 14 september tekenden zij een overeenkomst, waarmee zij de verbinding tussen academisch onderzoek en actualiteit een steviger fundament willen geven.  

Rusland is een grootmacht op het Europese continent waarmee Nederland in politieke en economische zin dagelijks te maken heeft. Het is dus meer dan alleen een fascinerend studieobject voor onderzoekers en wetenschappers. Kennis, analyse en debat over Rusland dienen ook een algemeen maatschappelijk belang.

20180914 163615V.l.n.r. Prof.dr. Mark Rutgers, decaan Faculteit Geesteswetenschappen; prof.dr. Jos Schaeken, hoogleraar Slavische en Baltische talen en cultuurgeschiedenis; Lo Casteleijn, voorzitter stichting Raam op Rusland; Hubert Smeets, hoofdredacteur Raam op Rusland

De  samenwerking tussen de Universiteit Leiden en Raam op Rusland heeft twee doelen. De partners willen systematisch onderzoek stimuleren naar de ontwikkelingen en achtergronden in Rusland en andere voormalige Sovjet-republieken, en wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek in Nederland toegankelijk maken. Daarnaast kan Raam op Rusland studenten helpen zich via stageplaatsen en concrete projecten beter te oriënteren op hun kansen op de arbeidsmarkt.

Raam op Rusland wil in Nederland het inzicht verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in Rusland en zijn verhouding tot het buitenland en een open dialoog met wetenschappers, journalisten en betrokken burgers in het land mogelijk maken. Mede dankzij een startsubsidie van de rijksoverheid bestaat sinds 2016 de website www.raamoprusland.nl, die inmiddels als veel geraadpleegde kennisbank functioneert. Het platform organiseert tevens publieksbijeenkomsten en de medewerkers treden regelmatig in de media of op andere podia op.

De opleiding Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden biedt een bachelor programma en een voor Nederland uniek master programma aan. Onderzoekers van de opleiding bestuderen Rusland vanuit verschillende invalshoeken, zoals politiek, economie, internationale betrekkingen, geschiedenis, cultuur, religie en taalkunde. De opleiding leidt al meer dan honderd jaar nieuwe generaties studenten op, die allen een stevige kennis hebben van de genoemde vakgebieden en van de Russische taal.

De samenwerking heeft het karakter van een alliantie. De Universiteit Leiden stelt extra middelen ter beschikking en Raam op Rusland krijgt een eigen werkruimte bij de opleiding Russian and Eurasian Studies aan het P.N. van Eyckhof 2 in Leiden.

Raam op Rusland verbindt zich niet aan andere universiteiten of instellingen. Tegelijkertijd blijft het redactioneel volledig onafhankelijk.

Zie ook Universiteit Leiden. Begin van een unieke samenwerking

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.