Grondwet noch de wil van het volk ondersteunen Poetins bevel

De aanval op Oekraïne betekent dat de president van de Russische Federatie volgens letter en geest van de Grondwet niet alleen zijn bevoegdheden heeft overtreden, maar ook de eed heeft gebroken die hij bij zijn ambtsaanvaarding vier jaar geleden heeft afgelegd, zegt socioloog Konstantin Gaaze op de Russische website Republic.

novaja gazeta oekraine cover

De cover van de oppositiekrant Novaja Gazeta, van hoofdredacteur en Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov. De kop: Rusland. Bombardeert. Oekraïne. De krant komt vanaf vandaag ook in het Oekraïens uit.

door Konstantin Gaaze

Volgens resolutie 3314 van de Generale Assemblee van de VN van 14 december 1974 wordt elke militaire aanval op een andere staat, die geen antwoord is op een aanval, gedefinieerd als agressie. Eenvoudiger gezegd: niemand heeft het recht als eerste aan te vallen. In 2014 besloot een overweldigend aantal Russische burgers dat de acties van het Russische leger op de Krim gerechtvaardigd waren in verband met de uitzonderlijke politieke omstandigheden. De geschiedenis heeft aangetoond dat wij ongelijk hadden. Agressie is en blijft agressie.

Vandaag zien wij dat klip en klaar. De strijdkrachten van onze staat zijn zonder aanleiding, zonder aangevallen te zijn en zonder enige rechtvaardiging van 'bijzondere' omstandigheden het grondgebied van onze buur Oekraïne binnengevallen. Van een souvereine staat die de volkeren van Rusland heel vertrouwd is. 

Onze troepen voeren de hun gegeven bevelen uit. Ze hebben geen keus. Maar de burgers van Rusland hebben een keus. Nu weten wij zeker dat ons staatshoofd, de president van de Russische Federatie Vladimir Poetin zijn constitutionele bevoegdheden te buiten is gegaan, aangezien de grondwet zelfs hem niet het recht geeft een agressieve oorlog te beginnen. 

De president van de Russische Federatie is zijn constitutionele bevoegdheden te buiten gegaan door een agressieve oorlog te beginnen

Als het internationale recht nog enige betekenis heeft, dan heeft de leider van Rusland - dat vele volkeren herbergt - niet het recht een agressieve oorlog te beginnen. Als het internationale recht bij ons niet meer van kracht is, dan moeten we erkennen dat onze heerser zijn wens om een agressieve oorlog te beginnen niet duidelijk kenbaar heeft gemaakt. Met andere woorden: het door de president van Rusland op 24 februari 2022 gegeven bevel om een 'speciale militaire operatie' door te voeren wordt noch gesteund door het recht, noch door de grondwet, noch door de wil van het volk. Dit decreet heeft geen enkel fundament.  

Als waarborger van de grondwet, van vrede en overeenstemming met de Russische samenleving legt een president bij zijn ambtsaanvaarding een eed af. In de tekst staat onder meer dat de president van de Russische Federatie verplicht is 'de rechten en vrijheden van de mens en de burger te respecteren en bewaken'. Maar dat heeft niet alleen betrekking op de rechten en vrijheden van Russische burgers. 

Bekleed met de enorme politieke en militaire macht, die hem door de volkeren van Rusland en door de grondwet is verleend, moet de president van de Russische Federatie de rechten en vrijheden van alle staten respecteren, in vredestijd, zowel als in oorlog.  

De aanval op Oekraïne betekent dat de president van de Russische Federatie zijn bevoegdheden niet alleen heeft overschreden naar de letter en de geest van de grondwet, maar ook de eed heeft geschonden die hij vier jaar geleden heeft afgelegd.

Burgerschap is niet alleen het recht deel uit te maken van het politieke verbond, waaruit elke natie bestaat, maar brengt ook de verantwoordelijkheden met zich mee die bij dat verbond horen. Wij hebben niet het recht de troepen van onze staat een nederlaag toe te wensen, maar we zijn evenmin verplicht hen de overwinning in een agressieve oorlog te wensen. Niemand kan ons daartoe dwingen.

Wij kunnen, binnen de kaders van vreedzaam burgerlijk protest, met woorden en daden onze positie kenbaar maken. De beslissing van de president van de Russische Federatie Vladimir Poetin om een oorlog te beginnen tegen Oekraïne is illegitiem, omdat ze niet is gebaseerd op de grondwet, noch op de wil van het volk, noch op gewoonterecht, noch op de normen van het internationale recht. Deze beslissing is een schending van zijn ambtseed.  

Poetin heeft de eed geschonden die hij vier jaar geleden heeft afgelegd

Het is aan de toekomst om een beslissing te nemen over het lot van de president van de Russische Federatie, politiek en op de bladzijden van de geschiedenisboeken. Maar het is aan ons om uitdrukking te geven aan ons burgerlijk protest tegen de schending van onze wetten en tegen de belediging van de vredelievende geest van de volkeren van ons land.  

De reputatie van ons land en zijn lot in de 21ste eeuw hangen af van de vraag hoe vasthoudend, rustig en consequent wij ons de komende dagen en maanden zullen gedragen.

Dit artikel verscheen op de site van Republic.

 

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.