Super-PG wil kritiek op Krim-referendum strafbaar stellen

In de Russische krant Kommersant beschuldigde super-PG Aleksandr Bastrykin in een opmerkelijk artikel deze week de VS van het voeren van een 'hybride oorlog' tegen Rusland en signaleerde een forse toename van het aantal extremistische misdrijven in, vooral, de Noord-Kaukasus. De opperjurist van Rusland, hoofd van het invloedrijke Onderzoekscomité, vindt dat de wet moet worden aangepast om het tij te keren. Hij pleit voor strafvervolging van mensen die ‘historische feiten verdraaien’. Met name doelt hij op de uitslag van het Krim-referendum.

Bij dit referendum van 16 maart 2014 stemde volgens de offciële uitslag bijna 97% vóór aansluiting bij Rusland. De officiële opkomst was 83%. Onder meer de Mensenrechtenraad van de Russische president rapporteerde in mei 2014 een ander resultaat: bij een opkomst van 30 tot 50% stemde 50 tot 60% vóór vereniging met Rusland.

De 'hybride oorlog, die de laatste jaren door de VS en haar bondgenoten is ontketend' is volgens Bastrykin 'de laatste jaren een kwalitatief nieuwe fase van openlijke agressie ingegaan'. Hij wijst daarbij op de economische sancties tegen Rusland (maar noemt de aanleiding niet), dumping-oorlogen en 'valuta-oorlogen'.

Valuta-oorlog

'Handig manipulerend met haar enorme dollar-massa's ondermijnen de VS de nationale valuta van ontwikkelingslanden.' Rusland kan geen langlopende leningen in het buitenland meer afsluiten, kortlopende leningen worden daarentegen 'actief ingezet om onze nationale munt speculatief onder druk te zetten'. Dat heeft volgens Bastrykin geleid tot een devaluatie van de roebel, een inkomensdaling van de bevolking, een terugval in de industriële produktie en een economische recessie. Bastrykin schrijft dit alles op conto van de VS.

Steeds vaker, zegt de jurist, wordt het internationale recht daartoe misbruikt, zoals blijkt uit de rechtszaken rondom oliebedrijf Joekos, de moord op Litvinenko, het MH-17-rapport van de Nederlandse Onderzoeksraad, de vraagtekens bij de toekenning van het Wereldkampioenschap Voetbal aan Rusland en de langdurige celstraffen voor Russische burgers als, bijvoorbeeld, (wapenhandelaar) Viktor Bout. Het zorgwekkendst vindt Bastrykin echter de door het Westen gevoerde informatieoorlog. Door radicale islamisten te ondersteunen hebben de VS het Midden-Oosten gedestabiliseerd. 'De gevolgen van kunstmatig geïnitiëerde putsches, revoluties en crises ondervindt Europa nu aan den lijve, overstroomd door massa's vluchtelingen, die kwalitatief andere socio-culturele tradities koesteren en de locale bevolking in het nauw drijven.'

Ideologische ondermijning van buitenaf

Volgens Bastrykin is zelfs het uiteenvallen van de USSR van buitenaf georkestreerd: 'Met het hedendaagse begrip van de problematiek is zonneklaar dat de ondermijning van het ideologische fundament van de USSR, dat steunde op het principe van de broederschap tussen de volkeren, eveneens van buitenaf is geïnitieerd en gebaseerd werd op het procédé van interetnische vijandschap. Het is geen toeval dat juist begin jaren '90 praktisch gelijktijdig talloze inter-etnische conflicten ontstonden - in Nagorny Karabach, tussen Georgiërs en Abchazen, tussen Osseten en Ingoesjen, in Transnistrië. Ter zelfder tijd vonden in Kiev de eerste massameetings van nationalistisch georiënteerde burgers plaats. Tegelijkertijd werd de ondermijning van onze staat ook vormgegeven door middel van anti-sovjet-agitatie en financiering van de politieke oppositie in Letland, Litouwen, Estland, Georgië en andere landen'. Natuurlijk dacht de lokale bevolking toendertijd dat het hier om lokale conflicten ging, maar 'inmiddels is volstrekt duidelijk dat al deze botsingen elementen bevatten van de destijds nog heimelijke fase van de informatieoorlog.'

De Amerikanen besteden miljarden aan 'het aanwakkeren van anti-Russische stemmingen in de landen die aan ons grenzen' en doen dat door de vorming van 'de zogenaamde pro-westerse buiten ons systeem staande oppositie en de verbreiding van inter-religieus en politiek extremisme in ons land'. Dan volgt de opmaat naar de parlementsverkiezingen van september 2016: 'Basta met de pseudo-democratische spelletjes en het navolgen van pseudo-liberale waarden'. Het wordt tijd dat het volk zich weer schaart om een 'nationaal idee' en daartoe dient de opvoeding van de jeugd krachtig ter hand genomen te worden.

Controle en internet-censuur

Bastrykin wil dit keren met uitgebreide controle: 'Het lijkt zinvol om met behulp van de toezichthoudende en controlerende organen een brede en gedetailleerde controle van de activiteit van alle religieuze, nationaal-culturele en jeugdorganisaties door te voeren, die gerede aanleiding geven te veronderstellen dat ze zich bezighouden met verboden extremistische activiteiten.' Internet-censuur op-zijn-Chinees biedt ook grote mogelijkheden, aldus Bastrykin. Ook migranten vereisen zorgvuldige screening.

Grote zorgen maakt Bastrykin zich over 'bepaalde extremistische eigenaardigheden op de Krim', waar 'anti-Russische stemmingen worden aangewakkerd door middel van vervalsing van gegevens over historische feiten en verdraaiingen van hedendaagse gebeurtenissen met het doel de resultaten van het referendum over de aansluiting van de Krim bij Rusland in twijfel te trekken.' Geschiedvervalsing is in vele landen strafbaar, aldus Bastrykin, dus stelt hij voor 'de ontkenning van de resultaten van het Krim-referendum' als 'extremisme' in het wetboek van strafrecht te laten opnemen. In zijn algemeenheid blijkt hij een warm pleitbezorger van vervolging van geschiedvervalsing.

http://www.kommersant.ru/doc/2961578 (link opent in nieuw venster)

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.