Raam op Rusland wordt RAAM – op Rusland, Oekraïne en Belarus

Beste lezer,

 

De wereld verandert en Raam op Rusland verandert mee. Vanaf heden gaan wij verder als Raam op Rusland, Oekraïne en Belarus, kortheidshalve onder de overkoepelende noemer RAAM

Ons platform ging op 21 april 2016 van start. De eerste jaren lag de focus van ons werk op Rusland, omdat de koers en stabiliteit daarvan bepalend waren voor de buurlanden en het hele Europese continent. Daarom kozen wij voor de naam ‘Raam op Rusland’. Maar voor een platform dat zich richt op actuele ontwikkelingen is accentverschuiving onvermijdelijk: naarmate de Russische inmenging in Oekraïne en Belarus intensiveerde, maakten deze landen een steeds groter deel uit van ons werk. Ook werd het steeds meer een podium voor auteurs uit deze landen. Gevolg was dat de naam ‘Raam op Rusland’ inhoudelijk steeds minder goed paste. 

Door de grootschalige Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022 verschoof het perspectief niet alleen geografisch, maar ook qua oriëntatie: de ontwikkelingen binnen Oekraïne en Belarus verdienden meer aandacht en onderstreepten dat de Moskou-centrische blik op deze landen moest verdwijnen. Dit diende ook tot uiting te komen in onze naam. Daarom hebben we besloten het platform om te dopen tot Raam op Rusland, Oekraïne en Belarus, kortheidshalve onder de overkoepelende noemer RAAM

Aan de doelstelling is weinig veranderd: RAAM blijft ook de komende tijd bijdragen aan het verdiepen van kennis en het stimuleren van meningsvorming door middel van publicaties, lezingen en evenementen. Dit kunnen wij doen dankzij uw steun. Voor meer informatie over ons doel kunt u ons geactualiseerde mission statement raadplegen.

Wij hopen op uw belangstelling te mogen blijven rekenen.

U vindt onze website voortaan op platformraam.nl, maar ook via het vertrouwde raamoprusland.nl blijft u ons bereiken.

 

Met vriendelijke groet,

Eline Helmer, Hella Rottenberg, Hubert Smeets, Laura Starink en Jelle Baartmans

Raam OP met tekst 300dpi