Alex Oude Elferink

Zeerechtjurist

Prof.dr. Alex Oude Elferink is directeur van het Netherlands Institute for the Law of the Sea van de Universiteit Utrecht. Hij is hoogleraar internationaal recht van de zee.Hij heeft zich de afgelopen jaren onder andere bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

  • Afbakening van zeegrenzen tussen staten, onder andere in het kader van verschillende rechtszaken voor het Internationale Gerechtshof en een arbitragetribunaal
  • Vaststelling van de buitengrenzen van het continentale plat door kuststaten
  • Regime van de oceanen in het Noordpoolgebied en Antarctica
  • Regime van de volle zee en het international zeebodemgebied
  • Geschillenbeslechting in het recht van de zee

Alex Oude Elferink is tevens hoogleraar recht van de zee aan de Universiteit van Tromsø en werkzaam bij het K.G. Jebsen Centre for the law of the sea van die Universiteit en verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.