William Browder

  • Boris Nemtsov: a cross-border troublemaker

    Boris Nemtsov was shot dead on a bridge just opposite the Kremlin 5 years ago. The murder, deemed political, was never solved. Why was Nemtsov killed? Was he lobbying too hard for sanctions against Russian authorities in Washington, wonders research journalist Andrei Soldatov.
    by Andrei Soldatov
  • Trump verloor maar ook Poetin liet steken vallen

    Dat Poetin de winnaar was van de top in Helsinki lijdt geen twijfel. Hij was beter voorbereid, consistenter en slimmer. Trump heeft

    ...