Rusland zegt belastingverdrag met Nederland definitief op  

Rusland heeft het belastingverdrag met Nederland opgezegd. Daags na het mei-reces heeft de Doema het bilaterale verdrag met Nederland op verzoek van het Kremlin ingetrokken.

Voortaan zullen de dividenduitkeringen van Nederlandse bedrijven in Rusland en Russische ondernemingen in Nederland worden belast met 15 procent. Voor hun rente- en royalty-inkomsten geldt straks een tarief van 20 procent. Nu zijn die tarieven aanzienlijk lager: 5 respectievelijk 0 procent.

Het Russische ministerie van Financiën had het parlement gevraagd om het verdrag eenzijdig te stoppen, nadat de Nederlandse regering had geweigerd in te stemmen met de aanpassingen die Rusland eiste en Moskou omgekeerd niet wilde ingaan op de Nederlandse wijzigingsvoorstellen.

Als het aan de Russische regering zou hebben gelegen, zouden de belastingvoordelen uit het huidige verdrag in de toekomst alleen nog gelden voor staatsbedrijven en volledig beursgenoteerde ondernemingen. Den Haag wilde niet meegaan met zulke specifieke privileges omdat dit de Nederlandse bedrijven in Rusland zou benadelen, maar was wel bereid om misbruik van het verdrag (lees: belastingontwijking) harder aan te pakken. De Doema heeft tegelijkertijd wel groen licht gegeven voor nieuwe belastingverdragen met Cyprus, Malta en Luxemburg. Deze drie EU-lidstaten – net als Nederland ook fiscale ‘off shore’ locaties – hebben wel gehoor gegeven aan de Russische wensen. Zie voor meer details onze eerdere berichtgeving.

screen shot 03 23 21 at 12.11 pmGrafiek @RaamopRusland  Bron: DNB

Zowel Nederlandse en Europese bedrijven met vestigingen in Nederland als de Bond van Russische ondernemers deden een appel op premier Misjoestin en wezen hem op de nadelige gevolgen van de opzegging van het verdrag, dat sinds 1996 van kracht was.  De Association of European Business in Rusland benadrukte dat Nederlandse bedrijven en aandeelhouders flink hebben bijgedragen aan de Russische schatkist (8,4 miljard euro in de afgelopen 7 jaar) en tienduizenden arbeidsplaatsen hebben geschapen. Als hun winsten in Rusland hoog belast worden, zullen zij hun investeringen terugschroeven, zo is de verwachting.

Volgens de Russische Bond van ondernemers zal opzegging ertoe leiden dat Russische bedrijven hun kapitaal vanuit Nederland minder of niet in Rusland zullen herinvesteren. Immers, zo stelt de Bond, als ze in Nederland voortaan 15% dividendbelasting moeten afdragen en in Rusland geen compensatie krijgen en daar ook bronbelasting moeten betalen, dan houden ze hun kapitaal liever buiten Rusland. Als het gaat om misbruik van lage belastingtarieven tegen te gaan, dan geeft de bestaande wet daarvoor voldoende mogelijkheden, meent de Bond.  

Het opzeggen van het belastingverdrag heeft niet alleen fiscaal-economische gevolgen. De stap van de Doema markeert ook een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen Rusland en Nederland, die al slecht waren door het neerhalen van de MH17 boven de oostelijke Oekraïne in 2014.

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.