Bijna helft staatsbegroting Rusland naar defensie

In de Russische staatsbegroting voor 2023, die president Poetin op 5 december heeft bekrachtigd, is een derde van de uitgaven gereserveerd voor defensie en staatsveiligheid. Omdat een kwart van de totale uitgaven voor volgend jaar geheim zijn, komt het aandeel van krijgsmacht en aanverwante veiligheidseenheden vermoedelijk veel hoger uit: namelijk bijna de helft van de federale begroting.

Het staatsbudget voor 2023 bedraagt 29 biljoen roebel (450 miljard euro tegen de officiële koers van najaar 2022). Daarvan is 6,5 biljoen roebel (100 miljard euro) niet openbaar gemaakt. Dat is krap 23 procent van de totale federale uitgaven. Nog nooit is het geheime deel van de begroting zo hoog geweest. Tot nu toe was 2016 met 22 procent het recordjaar. Voor de oorlog besloeg het geheime deel slechts 15 procent. In de Verenigde Staten wordt de geheime begroting geschat op 7 procent.

Waar de geheime uitgaven aan worden besteed, is gissen. In vorige jaren was het meeste geld bestemd voor de inlichtingendiensten en buitenlandse operaties, politie en andere binnenlandse strijdkrachten, de grenstroepen, het openbaar ministerie en de federale recherche en de rechterlijke macht. Volgens de nieuwssite Meduza is het leeuwendeel van de groei van de geheime begroting bestemd voor ‘andere’ posten.

Van de openbare begroting wordt 32 procent besteed aan defensie en staatsveiligheid. Ongeveer 17 procent gaat naar de Russische krijgsmacht. Dat is een groei van 43 procent ten opzichte van 2021. Voor de inlichtingendiensten en andere justitiële organen is 15 procent van het openbare budget bestemd. Veel extra geld wordt uitgetrokken voor infrastructurele projecten (zoals legerplaatsen en militaire ziekenhuizen), zogeheten ‘internationale vredes- en veiligheidsmissies’, hervormingen binnen de nationale garde Rosgvardija en uitbreiding van het gevangeniswezen. Vermoedelijk wordt voor deze beleidsvoornemens ook de geheime begroting ingezet.

Ook in de wegenbouw en ‘presidentiële infrastructurele projecten’, de elektronica-industrie, het internet-netwerk wil de regering extra investeren.

Begrotingstekort

Voor 2023 wordt een financieringstekort van 2 procent van het nationaal inkomen verwacht. Dat komt niet alleen door de verhoging van de defensie-uitgaven, maar ook door de dalende inkomsten. De staatsinkomsten uit export van gas en olie worden bijvoorbeeld 24 procent lager geraamd. Vóór de Russische invasie in Oekraïne had de federale begroting een overschot. Het ministerie van Financiën voorziet voor 2024 een tekort van 1,4 procent van het bruto binnenlands product. Een jaar later zou dat moeten zijn teruggebracht tot 0,7 procent.

BudgetDeficietRusland
Grafiek OSW – Centre for Eastern Studies, Poland.

Wekelijkse update?

Iedere donderdag uitgelichte artikelen in uw mailbox

Eerst doorlezen? U kunt zich ook later aanmelden via de home pagina.

Als u in uw browser de cookies blokkeert, ziet u deze popup steeds weer. Daarvoor excuus.